Αίτημα έκδοσης τιμολογίου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (απαραίτητο)

ΑΦΜ (απαραίτητο)

ΔΟΥ (απαραίτητο)

Δ/ΝΣΗ (απαραίτητο)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (απαραίτητο)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (απαραίτητο)